Пошук документів

Рішення виконавчого комітету №354 Про створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії ПокровськоЯсинуватського об’єднаного міського військового комісаріату на 2018 рік

Видавник
Виконавчий комітет Покровської міської ради
Статус
Чинний
Тип документа Рішення виконавчого комітету
Від
20.12.2017

Текст документа

УКРАЇНА

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від_20.12.2017___ №_354_ м. Покровськ

Про створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії ПокровськоЯсинуватського об’єднаного міського військового комісаріату на 2018 рік

Згідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (зі змінами), наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 № 1109/15800 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.12.2015 № 779 «Про виконання заходів щодо підготовки та проведення мобілізації на території області», керуючись статтями 36,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 1. Затвердити список відповідальних лікарів основної позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського військового комісаріату (далі - ВЛК ОМВК) (додаток №1). 2. Затвердити список відповідальних лікарів резервної позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Покровсько-Ясинуватського об’єднаного міського військового комісаріату (додаток №2). 3. До медичних оглядів залучати наступні категорії громадян: допризовників, що підлягають приписці до призовної дільниці; призовників під час проведення призову на строкову військову службу, військовозобов’язаних під час призову на військову службу за мобілізацією, призовників та військовозобов’язаних під час прийому на військову службу за контрактом, військовозобов’язаних під час планових та позапланових медичних переосвідчень, військовозобов’язаних під час призову на навчальні збори, резервістів (кандидатів у резервісти), кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі – громадян, що виконують військовий обов’язок). 4. Покровській центральній районній лікарні (Шутько), комунальній медичній установі «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Остряніна), комунальному лікувально-профілактичному закладу «Покровська міська стоматологічна поліклініка» (Хижняк), комунальному лікувально-профілактичному закладу «Міський наркологічний диспансер м. Покровськ» (Саркісян), комунальній лікувальнопрофілактичній установі «Родинська міська лікарня» (Партика): 4.1. виділити до складу позаштатної постійно діючої ВЛК ОМВК висококваліфікованих медичних працівників, які мають вищу або першу кваліфікаційну категорію та досвід з військово-лікарської експертизи; 4.2. призначених медичних працівників направити для роботи до ВЛК ОМВК на постійній основі; 4.3. затвердити перелік лікувально-профілактичних закладів, закріплених за ОМВК м. Покровськ для обстеження та лікування громадян, що виконують військовий обов’язок; 4.4. всі види обстежень (РЕГ, ЕЕГ, УЗО, ФГДС, RO-графія, ЗКС, ЗКГ, ПТМ, лабораторні аналізи, амбулаторні та стаціонарні); громадян, що виконують військовий обов’язок, проводити безкоштовно за направленням ОМВК; 4.5. покласти відповідальність за обстеження громадян, що виконують військовий обов’язок та достовірність встановленого діагнозу на заступників головних лікарів по лікувальній роботі; 4.6. акти обстеження громадян, що виконують військовий обов’язок зобов'язати підписувати тільки головних лікарів і тільки ті бланки, які затверджені підписом військового комісара, гербовою печаткою військкомату (далі – ОМВК); 4.7. з метою контролю за об’єктивністю обстеження громадян, що виконують військовий обов’язок, зобов’язати ВЛК ОМВК проводити їх додаткове медичне обстеження тільки у визначених лікувально-профілактичних закладах; 4.8. зобов'язати лікарів, членів ВЛК ОМВК оперативно інформувати військовий комісаріат та головного лікаря про хід медичного обстеження і факти порушення лікувальними установами порядку обстеження і лікування громадян, що виконують військовий обов’язок; 4.9. забезпечити в лікувальних установах проведення досліджень під час медичного обстеження громадян, що виконують військовий обов’язок: - флюорографічне обстеження органів грудної клітини (за давністю не більше 6 місяців); - клінічний аналіз крові; - визначення групи та резус належності крові; - загальний аналіз сечі; - туберкулінові проби та профілактичні щеплення у відповідності з календарем щеплень; - ЕКГ (з 15 років -1 раз у 3 роки); - крім того всім громадянам, що виконують військовий обов’язок, повинні проводитись серологічні аналізи крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), HbsAg, anti-HCV та реакцію RW. 4.10. Відпустки на постійному місці роботи лікарям та середньому медичному персоналу, залученим до роботи в медичній комісії, надавати не в строки призову та мобілізації. 5. При поважних причинах заміну членів ВЛК проводити негайно, з цього ж лікувального закладу, по узгодженню з військовим комісаріатом. 6. Виплату заробітної плати медичним працівникам, залучених до роботи у ВЛК ОМВК на період 2018 року, здійснювати за рахунок коштів тих лікувальних закладів, які виділяють вищевказаний медперсонал. 7. Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради від 17.11.2016 № 300 «Про створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Покровсько-Селідовського об’єднаного міського військового комісаріату на 2017 рік» вважати виконаним та зняти з контролю. 8. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на військового комісара, підполковника Бєляєва В.В. та головного лікаря Покровської центральної районної лікарні Шутько С.Л., контроль - на заступника міського голови Третяка Ю.В.

Міський голова Р.В. Требушкін