Пошук документів

Рішення виконавчого комітету №355 Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

Видавник
Виконавчий комітет Покровської міської ради
Статус
Чинний
Тип документа Рішення виконавчого комітету
Від
20.12.2017

Текст документа

УКРАЇНА

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від_20.12.2017___ № _355_ м.Покровськ

Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

Відповідно до рішення Покровської міської ради від 12.12.2017 року № 7/47-5 «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору», враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально - економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємства та за результатами розгляду переліку банків, в яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, керуючись ст.. 28,59,73 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Покровської міської ради ВИРІШИВ: 1. Визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ ПРИВАТБАНК як банк по обслуговуванню коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (за рішенням керівника) у 2018 році. 2.Затвердити порядок обслуговування коштів бюджету міста Покровськ в частині бюджету розвитку в установах банків державного сектору (додається). 3. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька), розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів: 3.1. Укласти договори на послуги з обслуговування банківських рахунків з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КБ ПРИВАТБАНК. 3.2. Здійснювати всі передбачені законодавством України дії, пов’язані з обслуговуванням рахунків, з правом надавати та одержувати необхідні заявки, довідки та інші документи, підписувати документи, платіжні доручення, а також вчиняти інші дії. 4. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька) надавати до органів казначейства платіжні доручення для переказу коштів за кодами класифікації доходів бюджету розвитку та коштів, які передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на банківський рахунок відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КБ ПРИВАТБАНК. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Покровської міської ради Сущенко І.В.

Міський голова Р.В. Требушкін